2014.
 

Projekat Koncertno predavanje “Tour de France”

O Projektu “Tour de France”

„ .....Kako je program koncerta sačinjen isključivo od dela francuskih kompozitora barokne epohe i samopredavanje, koje mu prethodi, će za osnovu imati upravo taj repertoar.

Ideja je da se prvenstveno predstavi muzika francuskog baroka sa svim svojim osobenostima i da se probudi interesovanje za nešto što se kod nas u svakom slučaju nedovoljno izvodi. Da bi se ta muzika približila publici i na neki način objasnila činjenica za što ona nije zastupljena u tolikoj meri kao ostala muzika iz perioda baroka, tokom predavanja bi bila pravljena paralela izmedju opšteprihvaćenog italijanskog stila i suprotstavljenog francuskog stila tog vremena.

Bilo bi reči i o nemerljivom značaju koje francusko tlo ima za razvoj flaute kao instrumenta. Kako bi koncert bio izveden na autentičnim instrumentima iz epohe, predstavljen bi bio i sam instrument - barokna flauta, i neko moje lično iskustvo kako sam krenula njime da se bavim i kako je sve to obogatilo moje bavljenje modernom flautom i muzikom uopšte.

Takođe bi kratko bili predstavljeni i ostali instrumenti. Tokom samog koncerta bilo bi reči o nekim zanimljivostima vezanim za dela i kompozitore sa programa koncerta....“

Prof. Iva Milošević

13. decembar 2014. u 19h
Galerija Trag, Dvoržakova 2, Beograd

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. decembar 2014. u 19h

Koncertno - izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a, Niš
Realizaciju koncerta pomogao Francuski institut u Srbiji - Niš

   

Projekat „Putevi baroka”

Ansambl za staru muziku „Putujući svirači“
(Aleksandar Novaković, bas bariton/ Marija Roduner, horna/ Đorđe Milošević, barokno čelo/
Mirjana Radosavljević, blok flaute i Andrej Jovanić, teorba, barokna gitara).

„Program „Putevi baroka” je jedinstveni izbor muzičkih dela i remek dela kroz dva veka istorije zapadnog muzičkog stvaralaštva: počev od pre više od 400 godina, kada se grupa vodećih humanista okupila i proklamovala postojeći muzički stil - neadekvatnim i bezvrednim, i kada u osvit novoj inspiraciji, briljantni kompozitori kao što su Monteverdi, Kaćini, Kabsberger..., preko engleskih pesama i arija uz lautu Daulenda, Persla; zatim francuskih šansona i baleta - Buose, Luli; natrag do Korelija i njegovog učenika Đeminijanija; zaključno sa zrelošću Baha i Mocarta, stvaraju jedinstvene kompozicije i muzičke skripte,
u sasvim novom i različitom stilu.

Program „Tour de Baroque” je koncertno izvođenje muzike baroka na replikama istorijskih instrumenata, savremenijim pristupom aranžiranja i izvođenja (istorijski osvešćenom interpretacijom).

Jedna od naših odlika je prilično neobičan izbor instrumentarijuma koji zahteva pravljenje odgovarajućih aranžmana i istraživanje različitih transpozicija kako bi se došlo do homogenog, kamernog zvuka. To predstavlja nove izazove a otvara i nove mogućnosti za muzičku ekspresiju kroz različitu prirodu svakog od instrumenata.”

Andrej Jovanić, umetnički directorRealizacija Projekta:

Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije, Veliki trg 4 u Zemunu, 06. jula 2014.
Pokrovitelji:
Ministarstvo kulture i informisanja Srbije
Sekretarijat za kulturu grada Beograda

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sala „Mokranjac”, Muzička škola „Mokranjac”, Beograd, 8. jula 2014.

Pokrovitelj:
Sekretarijat za kulturu grada Beograda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Festival Seviqc Brežice 2014. Slovenija15.08.2014. Hudičev Turn, Soteska

   


16.08.2014. Tvrđava Pišec, Pišec

   


17.08.2014. Žalec, Novo Celje

   
na prethodnu stranu / na vrh strane

 

 

 

 

(c) Agencija "Nymbus", Beograd, 2014.