2021.
 

ANDREJ JOVANIĆ - SOLISTIČKI KONCERT

ROBERT DE VISÉE
SVITE
na francuskoj solo teorbi i baroknoj gitari

Savremena prezentacija istorijski informisane interpretacije muzike Robert de Visée-a na francuskoj solo teorbi je karakteristična za mali broj muzičara u svetu, a jedan od njih je i Andrej Jovanić: gitarista, lautista, teorbista.

 
Novi Sad, 1 jun 2021.
 

Dani barokne muzike – Barokno proleće
Galerija Rajka Mamuzića,Vase Stajića 1, Novi Sad
danibaroknemuzike.com


       
 
Beograd, 3. jun 2021.
 

XVI Beogradski festival rane muzike
Crkva Svetog Petra, Makedonska 23
www.festivalranemuzike.com


       
 
Blic, Kritički osvrt, Gordana Krajačić, 8. jun 2021.
 

 

 
 
Projekat: SVITE Robert de Visée-a
na francuskoj solo teorbi i baroknoj gitari

Andrej Jovanić - solistički koncert

Savremena prezentacija istorijski informisane interpretacije muzike Robert de Visée-a na francuskoj solo teorbi je karakteristična za mali broj muzičara u svetu, a jedan od njih je i Andrej Jovanić: gitarista, lautista, teorbista.

Francuska barokna instrumentalna lautska muzika je okružena mitologijom, metafizikom, elitizmom, mistifikacijom, a muzika De Visée-a je kulminacija instrumentalnog stila ere francuskog baroka i prakse izvođenja muzike na teorbi, gitari i lauti.

Robert de Visée (?1655. - ?1732.) je bio proslavljen „majstor“ svoga doba, na gitari i teorbi, koji živi i stvara u najinteresantnijem periodu „velikog veka“ na francuskom dvoru. Кao kraljevski gitarista i učitelj gitare bio je u službi Luja XIV i Luja XV.

Stvaralaštvo Robert de Visée-a je dostupno u tri publikacije autora (dve zbirke tabulatura za gitaru iz 1682. i 1686. godine i zbirke za lautu i teorbu u notaciji iz 1716. godine), i u oko četrdesetak rukopisa. U njima je oko dve stotine originalnih dela u preko osam stotina verzija. Robert de Visée je preneo na francusku gitaru i teorbu savremeni stilski jezik, najava Galantnog stila, a u njegovim kompozicijama je objedinjena elegancija i senzualnost muzičkog izraza sa ravnotežom muzičke forme, što ga svrstava među najbolje predstavnike repertoara za gitaru, teorbu i lautu, kao što su John Dowland, Francesco da Milano, Denis Gaultier, Francesco Corbeta, Waiss i dr.

Koncert je zamišljen kao inovativan, dinamičan, multikulturalan i po temi jedinstven muzički događaj, koji poseduje inspirativnu strast za učenjem i obezbeđuje potrebnu osnovu za nova umetnička dostignuća.

Instrument na kome Andrej Jovanić svira je francuska solo teorba koju je napravio graditelj Ivo Magerini (Slovenija/Italija) 2018. godine.

Zvučni primeri: www.youtube.com/Nimbus Art Belgrade

Program i biografija (pdf)

na prethodnu stranu / na vrh strane

 

 

 

 

(c) Agencija "Nymbus", Beograd, 2021.